Arte

BRASE' di Armando Boanazzi

Del 14 Marzo 09

Brasè!

Pàse 'nt'i campi

da mèzo e pendagne d'òo

anca sùpe de perle

de brina.

Travagio pesante

e sudòe,

fin che o sò

i ne china.

Retorno a ca...

Aòa e dòne avante

pè mète su a pugnata:

en còo,dòa fasèi,'na patata.

I òmi 'n pò 'n darè

 

Armando Bonazzi